cách tính số chẵn lẻ trong excel(Bèo đánh cá trên sông)

Cách tính số chẵn lẻ trong Excel (Bèo đánh cá trên sông)
Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta thực hiện nhiều phép tính phức tạp. Trong Excel, việc tính số chẵn lẻ là rất dễ dàng và tiện lợi. Chúng ta có thể sử dụng một số công thức và chức năng có sẵn để thực hiện việc này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính số chẵn lẻ trong Excel và áp dụng chúng vào một ví dụ thực tế.
Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng hàm IF để kiểm tra xem một số có phải là số chẵn hay số lẻ không. Công thức IF trong Excel có cú pháp như sau: IF(condition, value_if_true, value_if_false). Ta có thể sử dụng cú pháp này để kiểm tra xem một số có chia hết cho 2 hay không.
cách tính số chẵn lẻ trong excel(Bèo đánh cá trên sông)
Ví dụ, hãy giả sử chúng ta có một danh sách các số từ ô A2 đến A10. Chúng ta muốn kiểm tra từng số trong danh sách này và đánh dấu số chẵn hay số lẻ trong cột B tương ứng. Ta có thể sử dụng công thức sau trong ô B2: =IF(MOD(A2,2)=0,”Chẵn”,”Lẻ”). Công thức này sẽ kiểm tra xem số trong ô A2 có chia hết cho 2 hay không bằng cách sử dụng hàm MOD(A2,2). Nếu kết quả là 0, tức số chia hết cho 2, công thức sẽ trả về chuỗi “Chẵn”. Ngược lại, nếu kết quả khác 0, công thức sẽ trả về chuỗi “Lẻ”.
Sau khi nhập công thức này vào ô B2, chúng ta có thể kéo xuống các ô còn lại trong cột B để áp dụng công thức này cho các số khác trong danh sách.
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng lọc trong Excel để tìm và hiển thị các số chẵn hoặc số lẻ. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao trong tab “Dữ liệu”. Sau đó, chúng ta có thể thiết lập tiêu chí tìm kiếm để chỉ hiển thị các số chẵn hoặc số lẻ trong danh sách.
Ví dụ, hãy giả sử chúng ta muốn chỉ hiển thị các số chẵn trong danh sách của chúng ta. Chúng ta có thể thực hiện các bước sau đây:
1. Chọn danh sách số của chúng ta.
2. Truy cập vào tab “Dữ liệu” và nhấp vào “Tìm kiếm nâng cao”.
3. Trong hộp thoại “Tìm kiếm nâng cao”, nhập tiêu chí tìm kiếm là “=EVEN(A:A)” (nếu danh sách số nằm trong cột A). Điều này sẽ hiển thị chỉ các số chẵn trong danh sách.
4. Nhấp vào nút “Xem kết quả” để xem các số chẵn đã được tìm thấy.
Tương tự, chúng ta cũng có thể thực hiện các bước tương tự để chỉ hiển thị các số lẻ trong danh sách. Điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm thành “=ODD(A:A)”.
Trên đây là một số cách để tính số chẵn lẻ trong Excel. Chúng ta có thể sử dụng công thức IF hoặc chức năng lọc để thực hiện công việc này. Việc tính toán các số chẵn lẻ có thể giúp chúng ta phân loại dữ liệu, tạo báo cáo hoặc thực hiện các phép tính khác trong Excel một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Qua ví dụ và các công thức trên, hy vọng rằng bạn hiểu và có thể áp dụng cách tính số chẵn lẻ trong Excel vào công việc của mình.