cách setup trang chẵn trang lẻ trong word 2010

Để sử dụng cách setup trang chẵn trang lẻ trong Word 2010 và tạo tiêu đề để tạo bài viết 1500 từ bằng tiếng Việt, bạn có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở Word 2010 và tạo một tài liệu mới.
Bước 2: Để cài đặt trang chẵn trang lẻ, hãy truy cập vào tab “Mở rộng” trên thanh Ribbon (thanh tiện ích) và chọn “Khung tính điểm” (Margins).
Bước 3: Trong hộp thoại “Khung tính điểm”, bạn cần chọn tab “Bố trí” (Layout).
Bước 4: Dưới phần “Trang” (Pages), bạn sẽ thấy một phần “Trang chẵn trang lẻ” (Different odd and even). Hãy chọn ô bên cạnh để đánh dấu vào chức năng này.
Bước 5: Bấm nút “Áp dụng mặc định cho tài liệu hiện tại” (Apply to Whole Document) để áp dụng cài đặt trang chẵn trang lẻ cho toàn bộ bài viết.
Bước 6: Tạo tiêu đề cho bài viết của bạn. Bạn nên sử dụng các phần tựa đề, tiêu đề chương hoặc phần để tạo nội dung cho bài viết có trên 1500 từ.
Bước 7: Bắt đầu viết nội dung cho bài viết của bạn. Viết bằng tiếng Việt, sử dụng các câu và đoạn văn để phát triển ý kiến và thông tin liên quan đến chủ đề.
Bước 8: Khi viết, bạn có thể sử dụng các công cụ của Word 2010 như kiểm tra chính tả và ngữ pháp để giúp kiểm tra và sửa lỗi.
cách setup trang chẵn trang lẻ trong word 2010
Bước 9: Đảm bảo kiểm tra tổng số từ trong bài viết của bạn để đảm bảo nó đạt đúng yêu cầu 1500 từ.
Bước 10: Khi hoàn thành viết bài, hãy lưu và xuất bản nó theo yêu cầu của bạn.
Lưu ý: Điều này chỉ là hướng dẫn cơ bản để sử dụng cách setup trang chẵn trang lẻ trong Word 2010 để tạo tiêu đề và viết bài viết 1500 từ bằng tiếng Việt. Bạn có thể tùy chỉnh thêm theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn.